Det här inlägget har jag tänkt skriva ett tag, börjat på det och äntligen slutfört.

En debatt och diskussion har kommit igång kring den interaktiva skrivtavlans förekomst och använande i skolan. Det har lyfts många åsikter och tankar på de IT-pedagogiska bloggarna runt omkring. Många synvinklar har lyfts fram både för och emot den interaktiva skrivtavlan. Läs gärna Fröken T:s inlägg i debatten och även Skolväskans. Grunddiskussionen skapades nog på bloggen Binero.

Tyvärr känns det som om det ibland i diskussionen blir lite svart och vitt, det ena verktyget ställs mot det andra. Jag tror inte vi lever i en svartvit organisation, i alla fall inte i den kommunen jag arbetar i.

Det har i diskussionen skapats en lista av någon bloggare om i vilken ordning man ska prioritera skolans investeringar:

1. En bärbar dator till varje pedagog
2. En projektor och schyssta högtalare i varje klassrum
3. Bärbara datorer till eleverna (1:1 eller på annat sätt)
4. Andra attiraljer som smartboards, wacomplattor o dyl

Jag är inte en vän av listor, jag tror inte på att det enbart finns ett enda sätt att satsa på IT-verktyg för skolan. Det är inte svart eller vitt, det går inte att tro att förutsättningarna ser likadana ut i alla skolor, organisationer och kommuner. Jag tycker att punkterna på listan är mycket viktiga steg, men inte att de måste tas i den ordningen överallt och för alla. Vi är alla olika, eleverna har olika behov precis som skolornas behov och förutsättningar ser olika ut. Men visst, i den bästa av alla världar så kanske en del önskar att det var så.

Självklart är behovet stort och viktigt att alla lärare ska ha en egen dator, och alla våra elever likaså. För att inte tala om utbildning för att kunna använda datorn på ett pedagogiska bra sätt i undervisningen. Men ibland kan steget mot IT i skolan vara både billigare och lättare i att investera i en interaktiv skrivtavla än i en dator till varje elev. Vi har olika organisationer att ta hänsyn till i våra ekonomiska investeringar. Om man nu vill prata ekonomi. Kostnaden för en interaktiv skrivtavla är mycket lättare att ta och genomföra på skolan än kostnaden och organisationen kring en-till-en, då även en befintlig och dyr IT-organisation ska räknas med och förändras. Och den typen av förändringar tar tid. Och vi har inte tid att vänta. Vi får satsa på det som går att satsas på utan det tunga motståndet.

Ur den pedagogiska synvinkeln kan en interaktiv skrivtavla inte jämföras med en pc-projektor. Dess funktioner är så mycket vidare. Det tror jag de lärare kan hålla med om som arbetat ett tag med en interaktiv skrivtavla i sitt klassrum. Men vi kan inte tro eller förutsätta att våra lärare ska kunna använda den fullt ut omedelbart. Det behövs utbildning, men framför allt ett frekvent användande av den och sedan även erfarenhetsutbyte. Det blir lättare att ta de stegen framåt om den interaktiv skrivtavla placeras i klassrummet och inte i gemensamhetsutrymmen. Det är då användandet av den kommer i sin fulla nytta och läraren lär sig tillsammans med eleverna dess dynamiska funktioner.

Det har också lyfts en åsikt om att pga att interaktiva skrivtavlor inte finns i näringslivet ska man inte satsa på dem i skolan. Det anser jag inte är relevant. Alla våra olika pedagogiska verktyg i skolan återfinns inte i näringslivet, men det inte verktyget mindre användbart i skolan.

Kan man få elevers vilja och motivation att lära så gratis som med hjälp av en interaktiv skrivtavla så är dess kostnad en väl värd investering. En interaktiv skrivtavla kan fånga en hel klass gemensamma kommunikativa lärande, det sociokulturella lärandet kommer fram, och det är det vi ofta vill komma åt men som är svårt. Men här kommer det av sig själv. Det är också först när man använder den med sina elever som man verkligen ser och förstår vad den gör med undervisningen i klassrummet. Men det verkar vara väldigt lätt för många att tycka att det är en dyr leksak. Jag hoppas de som lyfter dessa åsikter har använt en interaktiv skrivtavla i sin undervisning för att ha belägg för sin åsikt.

Man måste ta ställning från fall till fall och behov till behov. I vissa fall är en dator till varje elev det bästa att starta med och i vissa fall är det en interaktiv skrivtavla. Det är kvaliteten i lärandet vi vill nå, inte vilken teknisk pryl vi använder för att komma dit. Det måste kunna variera och vara olika efter behov.