Mötesplats skola 2010 – Jonas Hällebrand, IKT-pedagog Lund

november 12, 2010 | Kommentarer inaktiverade för Mötesplats skola 2010 – Jonas Hällebrand, IKT-pedagog Lund

Förutom kaffe och smörgås så var det Jonas Hällebrand från Gunneboskolan som startade min dag på Mötesplats skola. Jonas lyfte direkt frågan om man ska kalla sig IKT-pedagog eller IT-pedagog. Det är en gammal fråga men det blev för mig en ny del när Jonas konstaterar att det nog i framtiden kommer bli I-pedagog. Men varför inte IK-pedagog. Information och kommunikation är det vi kommer arbeta med.

Det är alltid intressant att göra hur andra arbetar, både skolor och kommuner. Jonas kommer från en skola med Portfolioarbete inspirerat från Nya Zeeland. En viktig lärdom att ta med sig är att det är inte själva portfolion som är viktig, det är sättet att arbeta. All lära sig att lära. Processerna är de viktiga. Reflektion och dokumentation. Mål och utvärdering. Och det salotugena förhållningssättet. På Gunneboskolan har man även kommit väldigt långt med elevledda utvecklingssamtal. Tänk dig att som pedagog kunna sitta på ett utvecklingssamtal, luta sig bakåt och lyssna på eleven som själv håller i sitt utvecklingssamtal.

Den skönlitterära boken kommer aldrig dö, men däremot faktaboken är döende. På Gunneboskolan använder man skönlitteraturen aktivt i skolarbetet hela tiden. Den är en gemensam utgångspunkt och resurs i temaarbeten på olika sätt. Däremot är faktaboken på väg ut, den information som finns i den hittar vi idag på Internet och lite till dessutom.

Det är inte alltid en extra lärare är den bästa lösningen. En lärare kostar lika mycket som en-till-en för hela skolan. Man måste nog ställa sig frågan om vad tillför den extra läraren och vad tillför en-till-en. Ni behöver inte fundera över vad jag kommer välja….

I Lund har man numera en Kommunikationsavdelning istället för IT-avdelning. Måste fundera lite vidare vad den kan innebära för en kommun som Trollhättan om man tog ett sådant grepp….spännande….

De nya läroplanerna för grundskolan är mycket aktuellt för skolorna och lärarna just nu, Lgr 11. En lärare som har ett klassrum utan en projektor kommer få det väldigt svårt att i framtiden nå det centrala innehållet i respektive ämne. Jag hoppas våra rektorer inser det.

Vi vuxna gör saker på Internet, eleverna är där. Vi är digitala invandrare, de är invånarna. Vi blir aldrig som dem, genom att acceptera det. Vi har lärare idag som känner stress för att de inte kan, deras synsätt måste nog arbetas lite med. Det ska inte vara en stress utan en tillgång.

När eleverna lämnar skolan ska de kunna söka och värdera information på Internet, kunna etik på Internet, känna till möjligheter och faror. Skolan måste lägga upp en handlingsplan för eleverna, hur når vi dit? Och handlingsplanen måste börja med år 1. Vi måste hjälpa dem på vägen, här brister deras kunskaper. Googla eller söka? Vad är det jag vill ha? Hur angriper jag sökningen på bästa sätt? Vem kan man tro på? Vad är relevant? Källkritik ett måste.

Jonas pratar mycket om vad är roligt, att lösa uppgifter med glädje, engagemang och tron på att eleverna klarar av det.

Använd mobiltelefoner till allt ni kan komma på. Eleverna är redan uppkopplade, men när de kommer till skolan måste de koppla ner sig. Skolan stör deras lärande, de tröttnar.

Tänk om – omdefiniera er undervisning och uppgifter. Ge eleverna ett problem, ett problem vi lärare inte har svar på. Prova gärna tysta klassråd, med hjälp av todaysmeet. Man skriver det man säger. Alla kommer till tals, man lär sig vänta på varandra, alla får säga något. Byt ut stationära datorer mot bärbara. Låt eleverna använda mobiltelefoner. Vi måste inte ha kontroll hela tiden.